Φίλτρα

Φίλτρο φούσκας - χοάνης Inox

Φίλτρο φούσκας - χοάνης Inox

Φίλτρο φούσκας - χοάνης Inox Εφοδιάζονται με φίλτρο σχεδιασμένο έτσι ώστε να υγροποιεί, να συλλέγει...

Your price: €29.76

Φίλτρο Χοάνης

Φίλτρο Χοάνης

Το φίλτρο χοάνης της ΙΝΟΜΑΚ είναι σχεδιασμένο και για χρήση στις περισσότερες χοάνες της αγοράς (...

Your price: €43.40