Σχαριερες αερίου με πέτρα λάβας

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας επιτραπέζια GR-1.

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας επιτραπέζια GR-1.

Οι σχαριέρες αυτές συνδυάζουν την αγαπημένη γεύση που αποκτούν τα ψητά στα κάρβουνα με την ευκολία,...

Your price: €1,269.76

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας επιτραπέζια GR-2.

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας επιτραπέζια GR-2.

Οι σχαριέρες αυτές συνδυάζουν την αγαπημένη γεύση που αποκτούν τα ψητά στα κάρβουνα με την ευκολία,...

Your price: €1,773.20

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας επιτραπεζια GR-3

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας επιτραπεζια GR-3

Οι σχαριέρες αυτές συνδυάζουν την αγαπημένη γεύση που αποκτούν τα ψητά στα κάρβουνα με την ευκολία,...

Your price: €2,457.68

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας GR8S7

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας GR8S7

Οι σχαριέρες αυτές συνδυάζουν την αγαπημένη γεύση που αποκτούν τα ψητά στα κάρβουνα με την ευκολία,...

Your price: €2,849.52

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας GR4S7

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας GR4S7

Οι σχαριέρες αυτές συνδυάζουν την αγαπημένη γεύση που αποκτούν τα ψητά στα κάρβουνα με την ευκολία,...

Your price: €1,894.72

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας GR4S9

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας GR4S9

Οι σχαριέρες αυτές συνδυάζουν την αγαπημένη γεύση που αποκτούν τα ψητά στα κάρβουνα με την ευκολία,...

Your price: €2,447.76

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας GR8S9

Σχαριέρα υγραερίου με πέτρα λάβας GR8S9

Οι σχαριέρες αυτές συνδυάζουν την αγαπημένη γεύση που αποκτούν τα ψητά στα κάρβουνα με την ευκολία,...

Your price: €3,375.28